Notariaat-Wijdemeren-bg12-1

De keuze voor een vereniging of een stichting hangt geheel af van de activiteiten

Vereniging en Stichting

De keuze voor een vereniging of een stichting hangt geheel af van de activiteiten die je op het oog hebt.

Wanneer het gaat om het samen beoefenen van een bepaalde sport en je wilt dat iedereen inspraak heeft in de activiteiten die in verband met die sportbeoefening worden gehouden, dan is een vereniging de voor de hand liggende keuze. Een vereniging heeft namelijk leden en een stichting niet.

Wanneer je echter een juridische zekerheid zoekt voor het behoud van bijvoorbeeld een kunstwerk dan is een stichting de juiste figuur.

Wij kunnen je helpen met het maken van een keuze.

Stichting

De stichting heeft geen leden. Door middel van een vermogen probeert de stichting haar doel te verwezenlijken. Uitkeringen aan de oprichter(s) of bestuurder(s) is wettelijk verboden.

Een stichting wordt opgericht bij de notaris. In de oprichtingsakte worden de statuten van de stichting (de regels waaraan de stichting zich in de toekomst moet houden) opgenomen. Vervolgens wordt de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Vereniging

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen die samen een bepaald doel willen realiseren. Het belangrijkste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Ieder lid heeft daar in beginsel tenminste één stem. Het maken van winst mag niet het doel van de vereniging zijn. De winst die een vereniging toch realiseert moet ten goede komen aan de vereniging zelf en niet aan de bestuurder(s) of de leden. Het bestuur van de vereniging heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Een vereniging wordt opgericht bij de notaris door minimaal twee personen. In de oprichtingsakte worden de statuten van de vereniging (de regels waaraan de vereniging zich in de toekomst moet houden) opgenomen. Vervolgens wordt de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wijziging statuten

Na de oprichting kunnen de statuten van de vereniging of de stichting worden gewijzigd. Bij de vereniging moeten de leden wel eerst instemmen met de statutenwijziging. Voor een statutenwijziging moet een akte bij de notaris worden gemaakt.

Wij helpen je graag met het maken van de keuze voor een vereniging of een stichting. Ook kunnen we je helpen met andere samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld tussen een vereniging en een B.V..