slide100.1280x0x0-1

Notariaat Wijdemeren een jong maar buitengewoon ervaren bedrijf 

slide2

Wij zijn bij uitstek uw gesprekspartner voor uw testament

Disclaimer

Kamer van Koophandel
Notariaat Wijdemeren staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32118277.

Inhoud
De door Notariaat Wijdemeren verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Notariaat Wijdemeren kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Notariaat Wijdemeren en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Notariaat Wijdemeren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Notariaat Wijdemeren worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Notariaat Wijdemeren.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Notariaat Wijdemeren omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.