Notariaat-Wijdemeren-bg15-1697

Wij kunnen je helpen de afwikkeling in goede banen te leiden.

Afwikkeling erfenissen

Wanneer een dierbare of bekende is overleden moeten allerlei zaken worden geregeld.

Wanneer je erft of in het testament tot executeur bent benoemd dan heb je een rol in de afwikkeling van de erfenis.

Wij kunnen je helpen de afwikkeling in goede banen te leiden.
Niet alleen bij de praktische zaken (het opzeggen van abonnementen, terugbrengen van medische hulpmiddelen) maar ook bij de afhandeling van belastingen en andere formaliteiten.

Het begint allemaal met de vraag of er een testament is. Dit kunnen wij voor je nakijken bij het Centraal Testamentenregister.
In het testament van de overledene kan een executeur zijn aangewezen die de uitvaart moet regelen en de afwikkeling van de erfenis moet verzorgen. Wanneer geen executeur is aangewezen dan regelen de erfgenamen (degenen die erven) deze zaken zelf.

Erfgenaam

Wanneer je erfgenaam bent dan hoef je de erfenis niet te accepteren als je dat niet wilt. Maar je moet dat wel tijdig met de notaris overleggen. Gedraag je je namelijk als erfgenaam dan zit je aan de erfenis vast.

Je kunt kiezen of je de erfenis aanvaardt (accepteert), verwerpt of "beneficiair" aanvaardt. Je aanvaardt "benificiar" wanneer je denkt dat de schulden van de erfenis groter zijn dan de (waarde van de) bezittingen.

Wij kunnen je helpen met het maken van een keuze.

Wanneer je de erfenis accepteert en je wilt hulp bij de afwikkeling dan kun je ons ook inschakelen. Wij zijn gespecialiseerd in het afhandelen van erfenissen.

Executeur 

Een executeur heeft tot taak de erfenis (gedeeltelijk) af te wikkelen. Een executeur is niet verplicht deze taak op zich te nemen. Wij kunnen je informeren over hoe de taak van een executeur eruit ziet. Je kunt er overigens ook voor kiezen de taak van executeur op je te nemen en de afwikkeling aan ons over te dragen.

Wat moet er allemaal gebeuren?

Bij de afwikkeling moet je onder meer denken aan:

  • Praktische zaken en administratie, bijvoorbeeld: opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, het onderbrengen van huisdieren, het afhandelen van verzekeringen;
  • Opvragen van uitkeringen bij de pensioenmaatschappij etc.;
  • De laatste aangifte die moet worden gedaan voor de inkomstenbelasting van de overledene;
  • Aangifte voor de erfbelasting;
  • Uitvoeren van het testament/verdelen.      

De afwikkeling van erfenissen behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Wij zijn dé ervaren deskundige op dit gebied. Wij hebben specialistische kennis van de erfwet en het belastingrecht bij overlijden. Wij kunnen voor jou de complete afwikkeling van de erfenis in goede banen leiden. Ook als je de afwikkeling van de erfenis zelf wilt regelen, is het verstandig vooraf ons advies in te winnen. Wij luisteren, informeren en adviseren over juridische, financiële en fiscale gevolgen die het erven heeft.