Notariaat-Wijdemeren-bg3-1

U start een bedrijf? Of u zet een bestaand bedrijf voort?

Bedrijf (ver)kopen

Sta je op het punt een bedrijf te verkopen of te kopen? Schakel ons dan tijdig in om je te adviseren en het koopcontract op te stellen. Wij zijn onpartijdig en zorgen voor een goede balans tussen de belangen van de koper en verkoper. 

Eenmanszaak

In het koopcontract en in de overdrachtsakte van een eenmanszaak leggen wij vast welke bezittingen (bijvoorbeeld voorraden), schulden (crediteuren) en rechtsverhoudingen (zoals een huurovereenkomst) worden overgenomen door de koper. Als er geen pand is, is het niet verplicht om een en ander vast te leggen in een notariële akte. Maar: het is verstandig dit wel te doen. Een notariële akte heeft namelijk 'executoriale kracht'. Dit betekent dat als verplichtingen niet worden nagekomen, hiertegen maatregelen kunnen worden genomen via de deurwaarder zonder eerst naar de rechter te hoeven gaan.

B.V.

Het bedrijf dat door een B.V. wordt uitgeoefend wordt in de meeste gevallen verkocht door de aandelen daarvan over te dragen. Voor een aandelenoverdracht is een notariële akte wettelijk verplicht.
Bij een aandelenoverdracht worden de juridische- en fiscale aspecten van de B.V. door ons onderzocht.
Tevens dragen wij na de aandelenoverdracht zorg voor alle bijkomende formaliteiten zoals het wijzigen van het aandeelhoudersregister en het bijweken van de registratie van de B.V. in het handelsregister.

Bedrijf (ver)kopen van/aan familie

Wanneer een bedrijf "binnen de familie" wordt overgedragen kunnen er fiscale voordelen te behalen zijn. Wij kunnen hierover adviseren. 

Algemeen

Omdat wij gespecialiseerd zijn in bedrijfsoverdrachten zorgen wij ervoor dat in het onderhandelingsproces geen punten onbesproken blijven. Daarnaast adviseren wij over bijvoorbeeld de betaling van de koopsom en garanties. Mocht de koopsom niet in één keer betaald (kunnen) worden, doen wij een voorstel voor een op de situatie toegespitste betalingsregeling. Daarbij adviseren we ook over een zekerheidsrecht dat aan de betalingsregeling kan worden verbonden.
De juridische consequenties van de afspraken die de koper en verkoper samen maken worden door ons vastgelegd.
Bovendien kan de betaling van de koopsom via onze derdenrekening lopen; dit zorgt voor extra zekerheid.