Notariaat-Wijdemeren-bg8-1697

Wij zijn bij uitstek uw gesprekspartner voor uw familie relaties

Relaties

Het huwelijk

Zowel paren van gelijk als verschillend geslacht kunnen met elkaar trouwen. Een huwelijk wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand nadat je in ondertrouw bent gegaan. Voorafgaand aan het huwelijk kies je voor gemeenschap van goederen of voor huwelijkse voorwaarden. Als een kind tijdens een huwelijk van een man en een vrouw wordt geboren dan worden beide echtgenoten altijd automatisch aangemerkt als de ouders van dit kind.

Dit betekent dat deze ouders ook het gezag over het kind hebben waardoor bij overlijden van de ene ouder de andere ouder automatisch de enige ouder is van het kind.

Het geregistreerd partnerschap

Zowel paren van gelijk als verschillend geslacht kunnen een geregistreerd partnerschap aangaan. Net zoals een huwelijk wordt een geregistreerd partnerschap voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand nadat je in ‘ondertrouw’ bent gegaan. Voorafgaand aan het geregistreerd partnerschap kies je voor gemeenschap van goederen of voor partnerschapsvoorwaarden. Als een kind tijdens het geregistreerd partnerschap wordt geboren, zijn de partners niet automatisch ook de ouders van het kind. Daarvoor moet het een en ander worden geregeld.

Ongetrouwde samenwoners

Als twee mensen samenwonen dan houdt de wet daarmee slechts in bepaalde gevallen rekening.

Er zijn belangrijke zaken die niet in de wet zijn geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat samenwonende partners niet automatisch van elkaar erven. En als er een kind wordt geboren dan worden de partners niet beiden automatisch als de ouders van het kind aangemerkt. Een notarieel samenlevingscontract kan op dat punt veel voordelen bieden. Maar denk er ook aan om je partner aan te wijzen als begunstigde voor je nabestaandenpensioen of om van je te erven. Uiteraard is het samenlevingscontract er ook voor om regels op te stellen voor als je uit elkaar gaat.