Notariaat-Wijdemeren-bg3-1

U start een bedrijf? Of u zet een bestaand bedrijf voort?

Certificeren van aandelen

Als aandeelhouder heb je enerzijds financiële rechten (zoals recht op winst) en anderzijds ook zeggenschapsrechten (zoals stemrecht).
Door aandelen te certificeren worden de financiële rechten van de zeggenschapsrechten gesplitst.
Certificeren van aandelen kan interessant zijn in het kader van bedrijfsopvolging of wanneer je anderen (bijvoorbeeld werknemers) financieel wilt laten deelnemen aan jouw onderneming zonder hen zeggenschap te geven.

Het certficeren gaat als volgt:
Middels een notariële akte wordt een stichting Administratiekantoor opgericht.
De aandeelhouder draagt de aandelen over aan deze stichting en in ruil daarvoor krijgt de aandeelhouder certificaten terug. De aandeelhouder wordt daarmee van aandeelhouder certificaathouder. De zeggenschapsrechten zijn verbonden aan de aandelen zodat het bestuur van de stichting voortaan het stemrecht uitoefent. In veel gevallen is de voormalige aandeelhouder bestuurder van de stichting.
De financiële rechten zijn verbonden aan de certificaten zodat de winst wordt uitgekeerd aan de certifcaathouder.

Certificaten overdragen

Zodra er certificaten zijn kun je deze overdragen aan (een) derde(n).
Deze derde(n) zijn dan bij jouw onderneming betrokken maar hebben (nog) geen zeggenschap.
Een bedrijfsoverdracht waarbij de zeggenschap in etappes bij de opvolger terecht moet komen kan hierdoor soepel verlopen.
Ook in verband met werknemersparticipatie wordt vaak gekozen voor certificering.