Notariaat-Wijdemeren-bg14-1697

Indien je voor een ander zorgt dan betekent dat....?

Zorg voor een ander

Indien je voor een ander zorgt dan betekent dat ook ook vaak dat je de zaken en administratie voor die ander moet regelen. Officiële instanties zullen daarmee alleen instemmen indien je een volmacht hebt gekregen of als er sprake is van bewind of curatele.
Wanneer je voor een ander zaken wilt regelen dan moet je daartoe 'bevoegd' zijn; er moet dus een juridische basis zijn waarom je namens een ander beslissingen mag nemen. Dat kan zijn omdat je bewindvoerder of curator bent over het vermogen van de ander. Je bent dan door de rechter benoemd. Degene voor wie je zorgt kan ook een volmacht aan je hebben gegeven. Met deze volmacht kan je dan de zaken die in die volmacht zijn omschreven voor de ander regelen.