Notariaat-Wijdemeren-bg19-1697

Het is verstandig ons in een vroeg stadium – bij de eerste plannen - in te schakelen

Splitsen

Door een huis of het gebouw waarvan je eigenaar bent te splitsen kun je de nieuwe gedeelten ontstaan afzonderlijk van elkaar verkopen. Er zijn meerdere manieren om dit te bereiken. Het is verstandig ons in een vroeg stadium – bij de eerste plannen - in te schakelen.

In sommige gevallen kan de splitsing worden gerealiseerd door het kadastrale perceel dat je bezit gedeeltelijk aan een nieuwe eigenaar over te dragen. In andere gevallen moet de woning c.q. het gebouw in appartementsrechten worden gesplitst.

Gedeeltelijke overdracht

Bij de overdracht van een gedeelte van een grondperceel adviseren wij over de onderverdeling van de gedeelten die aan de nieuwe eigenaar of eigenaren moet worden overgedragen. Er komt vaak meer bij kijken dan bij een 'gewone' overdracht van een huis of een geheel kadastraal perceel. Vaak is namelijk de woning of het perceel niet helemaal perfect te splitsen en moeten er gebruiksafspraken (erfdienstbaarheden) worden gemaakt over bijvoorbeeld een voetpad, brandgang of gezamenlijke toegang. Deze afspraken leggen wij voor jou vast in een notariële akte. Daarnaast adviseren/regelen wij bij het kadaster de uitmeting van de nieuwe gedeelten.

Splitsing in appartementsrechten

Bij de splitsing in appartementsrechten moet nauwgezet een procedure worden gevolgd waarbij geen stappen kunnen worden overgeslagen. Het is daarom aan te bevelen ons in een vroeg stadium in te schakelen.

Er moeten namelijk zaken worden geregeld zoals:

  • Het vragen van toestemming aan de bank die hypotheek heeft;
  • Het aanvragen van uitmeting, complexnummers en andere zaken bij het Kadaster;
  • Het aanvragen van de goedkeuring van de splitsingstekening bij het Kadaster.      

Wij denken ook mee bij het aanvragen van een eventuele splitsingsvergunning bij de gemeenten en over de onderverdeling van gemeenschappelijke en privégedeelten van de appartementen.