Notariaat-Wijdemeren-bg4-1

Verwacht je binnenkort gezinsuitbreiding? Of heb je al kinderen?

Kinderen

Verwacht je binnenkort gezinsuitbreiding? Of heb je al kinderen? Vanaf dat moment zijn er allerlei wettelijke regels en formaliteiten van belang. 

Ouderlijk gezag

Eerst is het van belang vast te stellen of de vader van het kind ook voor de wet als vader wordt gezien en of beide ouders het gezag hebben over een kind.

Erfenis

Als je geen testament hebt bepaalt de wet wie je erfenis krijgt en hoe je erfenis wordt verdeeld. Als je getrouwd bent en kinderen hebt dan erven je echtgeno(o)t(e) en de kinderen. Ben je niet getrouwd met je partner en heb je kinderen dan erven alleen de kinderen.

Wanneer je daarvan wilt afwijken dan dien je een testament op te maken.

Wettelijke verdeling

Vanaf 2003 is in de wet geregeld dat ingeval van overlijden van één van de ouders die zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan op diens nalatenschap de zogenaamde "wettelijke verdeling" van toepassing is. Dit houdt kort gezegd in dat de echtgeno(o)t(e)/partner en de kinderen erven maar dat de kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgeno(o)t(e)/partner en bij andere in de wet genoemde situaties.

Je zou denken dat het dus voor ouders die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan niet meer nodig is een testament te maken maar ook in dat geval is het maken van een testament zeker het overwegen waard! Je kunt namelijk die zogenaamde "wettelijke verdeling" op een aantal punten aanpassen aan je persoonlijke situatie. 

Voogdij

In een testament kan je tevens regelen wie de zorg en opvoeding van de kinderen overneemt als je er niet meer bent door een voogd te benoemen.