Notariaat-Wijdemeren-bg16-1697

Samenwerken kan op verschillende manieren! Wij helpen u daarbij!

Samenwerken

Samenwerken kan op verschillende manieren. Je kunt samen een nieuw bedrijf oprichten of een bestaand bedrijf in de samenwerking opnemen. Samenwerken kan ook door het geld van de één te combineen met het werk van de ander.

Samenwerken in een gezamelijke B.V.

Een B.V. kan door één persoon maar ook door een aantal personen worden opgericht.
Steeds meer wordt gekozen voor een B.V.-structuur; ieder lid van de samenwerking richt een eigen holding-B.V. op en de holding-B.V.'s richten samen een werkmaatschappij-B.V. op.
De samenwerking zit dan in de werkmaatschappij waarvan je via de holding aandeelhouder bent.

Samenwerken in een peronenvennootschap

Wanneer de samenwerkingsactiviteiten niet (zo) risicovol zijn kun je ook kiezen voor een zogenaamde personenvennootschap: de vennootschap onder firma, de maatschap of de commanditaire vennootschap. De maatschap en vennootschap onder firma zijn geschikt als je allebei geld én arbeid inbrengt, de commanditaire vennootschap is geschikt als één van de vennoten alleen geld inbrengt.